Police o C

TV Police na:

Aktualności Społeczność

Seniorzy chcą żyć aktywnie

12 grudnia 2018

Większość programów skierowanych do osób wymagające wsparcia realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z nich jest realizowany od 2013 roku projekt socjalny pn.: „Kawiarnia dla Seniora” realizowany w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób po 60 roku życia.

Seniorzy chcą żyć aktywnie Seniorzy chcą żyć aktywnie Seniorzy chcą żyć aktywnie

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji