Police o C

TV Police na:

Aktualności Inne

W systemie gospodarki odpadami przybyło ponad 100 osób

Ponad setka osób przybyła do systemu gospodarki odpadami w wyniku wspólnych działań: gminy zarządców i strażników miejskich. To duży krok do przodu bowiem za uchylających się płacili wszyscy podatnicy.

W wyniku podjętych działań od początku maja do końca czerwca 2017 do systemu przybyły 124 osoby. Minął kolejny miesiąc i zgłaszają się kolejne. Straż Miejska codziennie odwiedza wskazane przez gminę lokale by zweryfikować liczbę mieszkańców podaną w deklaracji.

Statystyczny Polak zużywa miesięcznie średnio 4 i 5 dziesiątych metra sześciennego wody. W gminie Police rekordziści zużywają nawet dziewięciokrotnie więcej, dlatego strażnicy miejscy z polecenia gminy pukają do drzwi by ponadnormatywne zużycie wyjaśnić.

Strażnicy informują o konieczności uaktualniania deklaracji. Mieszkańcy tłumaczą, że nie wiedzieli albo zapomnieli zgłosić, na przykład nowonarodzonego dziecka. Teraz zapominalskim, dzięki informacji z urzędu stanu cywilnego wysyłane jest przypomnienie by deklaracje uzupełnić. Są jednak tacy, którzy świadomie zaniżają liczbę osób w mieszkaniu i z różnych powodów uchylają się od wyjaśnienia ponadnormatywnego zużycia.

Wspólne działania straży miejskiej, gminy, spółdzielni, zgkim-u i urzędu stanu cywilnego mają realny wpływ na uszczelnianie, funkcjonującego od niedawna bo od 2014 roku systemu gospodarki odpadami.

W systemie gospodarki odpadami przybyło ponad 100 osób W systemie gospodarki odpadami przybyło ponad 100 osób W systemie gospodarki odpadami przybyło ponad 100 osób

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji