Police o C

TV Police na:

Aktualności Inne Oświata

Historyczne pożegnanie roku szkolnego

26 czerwca 2017

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie zasłużyli na odpoczynek. Odebrane świadectwa są niepodważalnym dowodem na to, że wakacje się rozpoczęły. Dla wielu szkół w Polsce było to historyczne zakończenie roku.

Sama uroczystość zakończenia roku zapewne nie zmieni się przed kolejnymi wakacjami, ale szkoły nie będą już takie same. Małe zamieszanie spowoduje reforma, bo obecne gimnazja zamienią się w Policach w filie szkół podstawowych.

Choć budynki nie zostaną wyburzone i nie zmienią się nauczyciele nowy rok szkolny będzie kolejnym etapem w historii. W Gimnazjach nie da się uciec od wrażenia, że nauczyciele pożegnali nie tylko uczniów, ale też pewien rozdział w życiu szkoły.

Ponad tysiąc gimnazjalistów pożegnało mury szkolne w gminie Police, w tym 40% to trzecioklasiści.

Oni po wakacjach rozpoczną naukę w szkołach średnich. Ślubowali godnie reprezentować ukończoną szkołę i sławić jej dobre imię.

Podczas uroczyści zakończenia roku w Gimnazjum nr 2 pożegnano również wieloletnią nauczycielkę matematyki- Małgorzatę Tadlę, która pracowała w zawodzie przez wszystkie lata trwania gimnazjów.

Do gimnazjów przekształconych w szkoły podstawowe, po wakacjach po raz pierwszy przyjdą siódmoklasiści. W gminie Police będzie blisko 450 takich uczniów.

Historyczne pożegnanie roku szkolnego Historyczne pożegnanie roku szkolnego Historyczne pożegnanie roku szkolnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji